21 de xullo de 2008

TORNEO "AGOSTO EN CAMBRE"

Para la presente edición el torneo retoma su anterior formato de partidas semi-rapidas.

Se celebrará el sábado 23 de agosto, en horario de mañana y tarde, en la Polideportiva de Cambre.

Se disputará por sistema suizo a 7 rondas de 20 minutos por jugador finish.

(en breve se publicaran las bases completas del torneo)

17 de xullo de 2008

IX Aberto Internacional Concello de Arteixo

Arteixo - A Coruña
Pavillón Ponte dos Brozos. Avda. de Figueroa s/n. Arteixo

22 ao 29 de xullo de 2008

TORNEO DO XXI CIRCUITO GALEGO DE XADREZ

Informa: Óscar de Prado Club Xadrez Arteixo

Datas: 22 ao 29 de xullo de 2008

Sistema: O Torneo disputárase polo sistema suízo a 9 rondas.

Lugar: Las partidas se desarrollaran en el Pavillón Ponte dos Brozos. Avda. de Figueroa s/n. Arteixo.

Emparellamentos: Empregarase o programa Swiss Manager.

Byes: Permitiranse tres “byes” solicitados por escrito na mesa arbitral como moito antes de finalizar a primeira rolda do Torneo, validos ata a sétima rolda inclusive.

O horario das sesións de xogo será o seguinte:
Roldas 1,2,3,5,6,7 e 8 ás 17.00 h.
Rolda 4 ás 10.00 h e rolda 9 ás 15.30 h sendo a clausura ás 20.30 h.

Ritmo: A cadencia de xogo será de 90 minutos por xogador, aos que se engadirán 30 segundos por cada xogada realizada. Os xogadores teñen que anotar obrigatoriamente todas as xogadas ata o remate da partida.

Segundo a regulamentación da FIDE, lémbrase a todos os xogadores que desconecten os teléfonos móbiles, pois o uso dos mesmos comporta a perda da partida en xogo do infractor. Así mesmo este prohibido calquera outro medio electrónico de comunicación.

Lémbrase que os xogadores deberán comportarse de xeito que non deshonren o xogo do xadrez, en caso contrario se lles dará a partida por perdida.

Os reloxos poñeranse en marcha á hora indicada para o comezo de cada sesión, dándose por perdida a partida a todo xogador que compareza diante do taboleiro unha hora despois da sinalada para o inicio de cada rolda.

A incomparecencia non xustificada dun xogador causará a súa automatica eliminación do Torneo.

As decisións do arbitro son inapelables.

A cota de inscrición aboásese obrigatoriamente antes de finalizar a segunda rolda, sen cuxo requisito o xogador non sera emparellado na terceira rolda.

Non se permitirán análises na sala de xogo, podéndose realizar nun local acondicionado a tal fin unha vez finalizada a sesión de xogo. Para tal efecto queda destinada a sala de análise a onde non poderán trasladarse, nin os xogos nin os reloxos destinados á competición.

Recoméndase aos participantes a notificación a algún arbitro cando, por razón xustificada abandonen o salón de xogo no transcurso das súas partidas. Queda prohibido aos xogadores o acceso á sala de análise mentres as súas partidas estean en xogo.

Os emparellamentos da primeira rolda faranse pubricos no acto de apertura do Torneo. Nas roldas seguintes daranse a coñecer con suficiente antelación.

Os sistemas de desempate serán os seguintes e de acordo a esta orde:

Variante Brasileira do Bucholz (tirando a peor puntuación)
(*) No desempate do bucholz, aplicarase a variante de ½ punto, nas partidas non disputadas.
Bucholz total
Acumulativo.

Os premios serán indivisibles.

A Directora do Torneo é Belén Losada Trinidad, o Árbitro Principal Don Lukas Iruretagoiena (Árbitro Internacional da FIDE).

A participación no Torneo supón a aceptación destas bases.

Inscricións:

Teléfonos: 617 234 393 - 981 640 706

Correo electrónico: dereito@telefonica.net

O pagamento poderase facer no nº de conta de Caixanova: 2080-0512-14-0000120922


Cotas:

30 euros xeral (10 para AECC)
20 euros Sub 18 (5 para AECC)
+ 2300 5 euros para AECC

Data Límite: O prazo terminará o día 21 de Xullo

Premios:

Xeral:
1º 600 € e trofeo
2º 450 €
3º 400 €
4º 350 €
5º 300 €
6º 250 €
7º 200 €
8º 180 €
9º 150 €
10º 120 €
11º 100 €
12º 80 €
13º 70 €
14º 60 €
15º 50 €

ELO 2000 a 2300:
1º 50 €
2º 30 €

ELO -2000:
1º 50 €
2º 30 €

Sin ELO FIDE:
1º 50 €
2º 30 €

Locais:
1º 50 €
2º 30 €

Club Arteixo:
1º 50 €
2º 30 €

Veterán(+55): 1º 50 €

Feminino: 1º 50 €

Sub 18: 1º 50 €

SuB 16, 14,12 e 10: Trofeo para o 1º

Os premios non son acumulables e estableceranse as retencións legais.

CORENTENA!

PASANDO ESTES DIAS CO XADREZ

Imos tentar que esta corentena sexa máis levadía para todos cunha serie de propostas que vos propomos. No voso móbil ou tableta aconsell...